Tag: badania marketingowe

Stawianie na rozwój

Każda firma musi się rozwijać, co oznacza nie tylko dostosowywanie się do zmieniających się warunków, ale i wybieganie w przyszłość, w tym przewidywanie co może podobać się klientom. Trudno przeprowadzić ten proces bez solidnych podstaw. A jedną z najlepszych metod wnioskowania jest przeprowadzenie badań rynku. Dostarczają one informacji o otoczeniu firmy na rynku, jej postrzeganiu, odbiorze produktów, czy profilu klienta. Rzetelna analiza tych informacji pozwala wyciągnąć wnioski służące rozwojowi przedsiębiorstwa zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Zatem nie należy odkładać przeprowadzenia badań na przyszłość, ponieważ są one jednym z narzędzi planowania tej przyszłości.

 

Zakres badań rynku

Badania marketingowe i badania rynku to pewne pojęcia-wytrychy, bardzo często stosowane, ale niedoprecyzowane, niejasno rozumiane. Mogą zawierać w sobie wszystko i nic. A każdej firmie zlecającej badanie zależy na jak najlepszym wykorzystaniu wyników analiz. Stąd też potrzeba upewnienia się, co w konkretnym przypadku należałoby zbadać, w jakim czasie, w jakim zakresie, jakimi metodami. To nie jest tak, że trzeba badać wszystko naraz. Nie trzeba też wykorzystywać wszystkich dostępnym metod i technik i próbować stłoczyć je w czasie. Na początek warto zastanowić się, na którym aspekcie badań rynku warto się skupić, czy będą to badania samego rynku i firmy na nim, czy też badania marki, a może klienta bądź produktu. Zaczyna się od tego, co jest najbardziej pilne, a w kolejnych etapach, nawet w odstępie kilku miesięcy, przeprowadza się badania kolejnych aspektów. W dość dużym skrócie można przedstawić zakres dostępnych badań w ten sposób: segmentacja rynku, struktura rynku, modele ryzyka, pozycjonowanie produktu na rynku, opinie o produktach, skuteczność promocji i reklamy, identyfikacja rynków testowych, rozpoznawanie luk na rynku, preferencje konsumentów, wartość klienta, analiza cen, prognozowanie wielkości sprzedaży.

 

Składowe badań

Po wyborze zakresu badania, należy zastanowić się nad doborem optymalnych metod i technik badawczych. Od tradycyjnych ankiet papierowych (PAPI), przez ankiety on-line (CAWI), po badania telefoniczne (CATI). To jeśli chodzi o ilościowe. W badaniach rynku doskonale sprawdzają się też jakościowe, jak wywiady grupowe (FGI), tajemnicy klient (mystery client/mystery shopping), studium przypadku (case study). Wybór może okazać się dosyć trudny. Najlepiej skonsultować go z profesjonalną agencją badawczą, by nie okazało się, że nie dostosowano metody do grupy respondentów, czy przeprowadzono zbyt płytką analizę z braku danych.

 

Warto zastosować wiarygodne i rzetelne badania rynku, by mieć wpływ na poprawienie pozycji firmy na rynku i jej rozwój. Gromadźmy dane pozwalające na wysoką jakościowo analizę tendencji na rynku. Zdobądźmy informacje o tym, by szybko i skutecznie zareagować na możliwe zmiany. I jeśli nie czujemy się na siłach, by przeprowadzić takie badanie, zaufajmy profesjonalistom, wynajmując agencję badawczą z bogatym portfolio i rzetelnym zespołem ekspertów.

Tajemniczy klient - badanie marketingowe

Na polskich rynku badawczym najczęściej przeprowadza się badania rynku i opinii. Częścią badań rynku są badania marketingowe. Są one prowadzone na zlecenie zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstw. Coraz częścią korzystają one zaś z badań techniką tajemniczy klient. To technika bardzo przydatna jako samodzielne badanie, świetnie też dopełnia inne techniki i metody danego projektu. Mystery shopping został spopularyzowany poza Polską już kilkadziesiąt lat temu, natomiast obecnie zdobywa sobie uznanie także nad Wisłą. To badanie polega na wizytach profesjonalnych audytorów w placówkach handlowych bądź usługowych. W czasie tych wizyt mystery client zachowuje się jak typowy klient danej placówki i odnotowuje wszystkie przydatne dla oceny samej placówki, jak i jej załogi informacje. Następnie swoje spostrzeżenia umieszcza w wystandaryzowanej karcie ocen będącej podstawą pracy zespołu analitycznego opracowującego wyniki badania.

 

Najważniejsze informacje

Każde badanie mystery client, niezależnie od wielkości projektu, branży, którą się bada, czy specyfiki przedsiębiorstwa, musi być doskonale przygotowane. Tajemniczy klient musi zagrać prawdziwego klienta danej placówki, dlatego powinien otrzymać wszystkie niezbędne do właściwego przeprowadzenia wizyty informacje, np. w jakich godzinach można spodziewać się większego ruchu, o co najczęściej pytają klienci, z czym do tej pory w placówce były problemy. By w sposób optymalny wykorzystać mystery shopping, należy badania te prowadzić w cyklach, uprzedzając pracowników placówek o takiej możliwości, nie podając im jednak szczegółów. Dzięki temu możliwe będzie porównywanie wyników zebranych w dłuższym okresie, w różnych warunkach. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby też połączenie różnych metod i technik w jednym projekcie i np. uzupełnienie tajemniczego klienta badaniem ankietowym samych pracowników, menadżerów, czy klientów. Dopiero tak skonstruowany projekt badawczy będzie skutkował zbudowaniem pełnego obrazu działania placówek. Ze względu na specyficzne uwarunkowania, tajemniczy klient to badanie, które musi być zrealizowane przez zewnętrzną firmę badawczą. Badania ankietowe klientów mogą przeprowadzać pracownicy placówek, choćby wręczając klientom kwestionariusze z prośbą o ich wypełnienie. W przypadku tajemniczego klienta to oczywiście niemożliwe. Dlatego warto zatrudnić najlepszą agencję badawczą, której specjaliści właściwie przygotują i zrealizują projekt.

 

Jakie cechy powinni posiadać audytorzy

Tajemniczy klienci przede wszystkim powinni być spostrzegawczy i obiektywni. Powinni też posiadać dużą wiedzę o badaniach. Dlatego zwykle są rekrutowani spośród ankieterów, a więc osób, które przeprowadzały wcześniej badania ankietowe. We współczesnym świecie od audytora wymaga się również znajomości podstaw na temat obsługi urządzeń elektronicznych. Oprócz wypełniania karty ocen i uwag na tabletach i smartfonach, tajemniczy klient w niektórych projektach musi też sporządzić dokumentację w postaci nagrania audio, audio-wideo, fotograficznego.

Rynek FMCG

Branża, jaką jest FMCG (Fast Moving Consumer Goods) odznacza się wysokim stopniem konkurencyjności. Skupia się ona na produktach codziennego użytku, szybkorotujących, mających za zadanie zaspokoić podstawowe potrzeby konsumenta. Z jednej strony to duża liczba klientów, ogromny rynek. Dzięki temu można produkować masowo i tanio. Z drugiej strony to duża liczba konkurentów i bardzo trudne warunki wejścia na rynek. Zatem zanim poniesie się wysokie koszty działań marketingowych w związku z wejściem na ten rynek pojedynczego produktu, bądź całej gamy lub też zanim przeprowadzi się kampanię w obronie dotychczasowej silnej pozycji swoich produktów na tym rynku, warto postawić na badania rynku FMCG. Dzięki nim można dowiedzieć się, czego chcą klienci, ile są w stanie za to zapłacić, jak i gdzie chcieliby kupować te produkty, jakie reklamy ich najbardziej przekonują i tak dalej.

 

Badania rynku FMCG

Czy to będzie rynek wyrobów spożywczych, czy tytoniowych, czy też chemii gospodarczej i kosmetyków, w każdym z nich można zbadać wiele zagadnień. Najpierw skupiamy się więc na wyborze tego, co chcemy poddać badaniom. Najlepiej zacząć od klienta, ale nie tylko jego zadowolenia i oczekiwań, ale też poziomu obsługi/dystrybucji, przyzwyczajenia, loalność. Później można badać produkt, markę, przekazy reklamowe itp. Są to zatem testy konceptów i gotowych już produktów, badania reklam, badania marki, badania opakowań, badania zwyczajów, badania kanałów dystrybucji i wiele innych.

 

Metody i techniki jakościowe a ilościowe

Zwykle używa się w tych projektach badawczych metod i technik jakościowych. Zwłaszcza, jeśli chcemy dowiedzieć się jak najwięcej o kliencie i produkcie. Są to takie metody jak IDI 9indywidualne wywiady pogłębione), FGI (zogniskowane wywiady grupowe), tajemniczy klient (Mystery Shopping/Client). Są one kosztowne i raczej długotrwałe, przynoszą jednak wartościowe wyniki. Warto też jednak skorzystać z jednej z metod badań ilościowych, by móc przełożyć wyniki na populację wszystkich obecnych i potencjalnych klientów. Tutaj do wyboru są CAPI (tradycyjne ankiety wspomagane komputerowo), CATI (ankiety telefoniczne), CAWI (ankiety internetowe). Należy starannie dobrać grupy respondentów do tych badań i skonstruować stosunkowo krótkie ankiety/scenariusze, by uzyskać wiarygodne i rzetelne wyniki. Po zebraniu danych należy poddać je wnikliwej analizie. Tylko bardzo dobrze przeprowadzony proces analizy gwarantuje uzyskanie istotnych wyników. A wnioski z takiego badania mogą zadecydować o przyszłości jakiegoś produktu na rynku.

Wypełniaj ankiety online i zarabiaj

Mówi się, że macierzyństwo to piękny okres, w którym kobieta realizuje wiele ze swoich ambicji. Jednocześnie jednak poświęcając się wychowywaniu może odczuwać dyskomfort związany z brakiem możliwości zarobkowania. Własne pieniądze mają duże znaczenie dla poczucia osobistej wartości i przekonania o umiejętności zadbania o siebie i dziecko w przyszłości. Ponadto, każda kobieta potrzebuje zajęcia, które pozwoli zwrócić myśli w inną stronę, choćby po to, aby zapewnić sobie odpowiednią świeżość podejścia do codziennych spraw. A to tylko jeden z przykładów. Są różne sytuacje powodujące, że nie można pracować w pełnym wymiarze godzin.

 

Jedna z możliwości

Możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin, o elastyczności godzinowej odpowiadającej możliwościom młodej matki, czy studenta, daje Internet. Wśród ewentualnych propozycji warto rozważyć wypełnianie płatnych ankiet. Ta niezobowiązująca aktywność jest w zasięgu każdego, a bycie respondentem w badaniach opinii pozawala uczestniczyć w społeczności badaczy, zabierać głos w istotnych sprawach i wpływać na nie w pewnym stopniu. To społeczne zaangażowanie z pewnością pozytywnie wpłynie na samopoczucie, rozwijając wrażliwość i umożliwiając uczestnictwo w zewnętrznej rzeczywistości, na którego brak lub słabą jakość stosunkowo często narzekają młode mamy, bezrobotni, a także inne osoby, które "wypadły" z rynku pracy.

 

Podwójna nagroda

Zarabianie na ankietach odbywa się najczęściej poprzez rejestrację w panelu online. Dane rejestracyjne posłużą kwalifikowaniu do badań, w których zakładane są zbieżne parametry grupy respondentów. Poszczególnym ankietom przypisuje się wartości punktowe, które odpowiadać będą określonym sumom. W zależności od liczby ankiet i ilości punktów za ankietę, zarobki mogą się znacznie wahać. Ta forma aktywności przede wszystkim zapobiega jednak zasiedzeniu się w domu i utraceniu poczucia przynależności, łączności ze światem zewnętrznym. Dzięki ankietom często rozwija się spektrum postrzegania rzeczywistości, jako respondenci stajemy się świadomi wielu kwestii, którym dotychczas nie poświęcaliśmy w ogóle uwagi.

 

Ankiety w dobie Internetu mobilnego

Respondentami stajemy się często, nawet niechętnie, odpowiadając ankieterowi dla świętego spokoju – jednak dzięki rejestracji w panelu online możemy czerpać pewne wymierne korzyści z tego faktu. Wypełnienie ankiety podczas korzystania z Internetu zdarza nam się dosyć często, jednak aby móc czerpać z tej działalności profity najlepiej wstąpić na dłużej w społeczność badaczy, rejestrując się online w panelu. Ankiety pojawiające się w skrzynce e-mail można wypełnić w dowolnym czasie i miejscu – stanowi to dodatkową rozrywkę, którą można wypełnić na przykład dłużący się czas oczekiwania. Szczególnie popularna staje się rejestracja w tego typu panelach odkąd istnieje możliwość wypełniania ankiet w telefonie, co sprawia, że zarabiać w ten sposób można w każdych warunkach: czekając w kolejce, podczas jazdy autobusem czy pociągiem, a także na kanapie we własnym domu.