Tag: CATI

Oprogramowanie do obsługi badań rynku pracy przeprowadzanych telefonicznie (CATI-System)

Autorskie oprogramowanie do CATI, a więc obsługi badań przeprowadzanych telefonicznie, doskonałe do badań rynku pracy. Projekty badawcze, realizowane metodą Computer Assisted Telephone Interviewing, charakteryzują się wyjątkową szybkością i niemal natychmiastowym dostępem do danych po zakończeniu badania. Z tego powodu badania CATI są najczęściej wybieraną metodą prowadzenia badań społecznych, rynku i opinii, a także sondażu lokalnego, regionalnego czy ogólnopolskiego. Ich wysoka skuteczność sprawdza się zwłaszcza w przypadku badań rynku pracy.

 

Autorski CATI-System cechuje doskonałe zaplecze techniczne oraz stałe wsparcie doświadczonych informatyków. Badania, jakie można przeprowadzić dzięki CATI-System otwierają liczne możliwości:

 • szybkie dotarcie do grup docelowych,
 • zbadanie opinii bezrobotnych na różne tematy (społeczne, czy ekonomiczne),
 • określenie poziomu zadowolenia bezrobotnych z usług instytucji publicznych,
 • zdiagnozowanie lokalnych problemów społecznych,
 • określenie mocnych i słabych stron lokalnego rynku pracy.

 

Możliwości CATI-System

CATI-System w badaniach rynku pracy to szybkie przygotowywanie formularzy ankiet telefonicznych oraz bieżący dostęp do statystyk postępu badania, który umożliwia ciągłe monitorowanie postępów. Udostępniane na serwerze oprogramowanie daje także możliwość eksportowania wyników badania w popularnych formatach zapisu danych. Nabycie licencji z oferty udostępnia klientom konta administracyjne, wraz z możliwością tworzenia kont dla ankieterów. Uprawnienia konta administratora pozwalają na tworzenie formularzy ankietowych dla badania oraz umożliwiają wgląd w statystykę i eksportowanie danych. Administrator ma również możliwość kontrolowania pracy poszczególnych ankieterów. Panel administratora jest wyposażony w interaktywne opcje pomocowe. Dodatkowo zapewnione jest zaplecze techniczne i merytoryczne, którego udzielają informatycy i statystycy.

 

CATI-System to:

 • automatyczne tworzenie kopii zapasowych formularzy i baz danych,
 • przyjazny, intuicyjny interfejs użytkownika,
 • pełna zgodność z popularnymi przeglądarkami internetowymi,
 • prosty w obsłudze mechanizm tworzenia i testowania logiki ankiety (przejść pomiędzy pytaniami),
 • moduł pozwalający na śledzenie postępów badania,
 • moduł analizy próby, który pozwala na automatyczne zatrzymanie badania, w przypadku osiągnięcia próby o zadanych parametrach,
 • integracja z systemami VOIP,
 • wyeliminowanie błędnych wpisów poprzez nałożenie ograniczeń na poszczególne zmienne w ankiecie,
 • bieżące wykrywanie oraz reagowanie na błędy wykryte w czasie tworzenia formularza ankiety,
 • moduł śledzenia historii zmian w formularzu,
 • nowoczesna infrastruktura IT oraz wsparcie na poziomie IT.
 • Dzięki CATI-System można przygotować różnorodne scenariusze ankietowe: od bardzo prostych po skomplikowane, wieloetapowe formularze badań, zawierające treści graficzne czy multimedialne.

Więcej informacji znaleźć można na stronie dedykowanej oprogramowaniu do CATI.

Rynek FMCG

Branża, jaką jest FMCG (Fast Moving Consumer Goods) odznacza się wysokim stopniem konkurencyjności. Skupia się ona na produktach codziennego użytku, szybkorotujących, mających za zadanie zaspokoić podstawowe potrzeby konsumenta. Z jednej strony to duża liczba klientów, ogromny rynek. Dzięki temu można produkować masowo i tanio. Z drugiej strony to duża liczba konkurentów i bardzo trudne warunki wejścia na rynek. Zatem zanim poniesie się wysokie koszty działań marketingowych w związku z wejściem na ten rynek pojedynczego produktu, bądź całej gamy lub też zanim przeprowadzi się kampanię w obronie dotychczasowej silnej pozycji swoich produktów na tym rynku, warto postawić na badania rynku FMCG. Dzięki nim można dowiedzieć się, czego chcą klienci, ile są w stanie za to zapłacić, jak i gdzie chcieliby kupować te produkty, jakie reklamy ich najbardziej przekonują i tak dalej.

 

Badania rynku FMCG

Czy to będzie rynek wyrobów spożywczych, czy tytoniowych, czy też chemii gospodarczej i kosmetyków, w każdym z nich można zbadać wiele zagadnień. Najpierw skupiamy się więc na wyborze tego, co chcemy poddać badaniom. Najlepiej zacząć od klienta, ale nie tylko jego zadowolenia i oczekiwań, ale też poziomu obsługi/dystrybucji, przyzwyczajenia, loalność. Później można badać produkt, markę, przekazy reklamowe itp. Są to zatem testy konceptów i gotowych już produktów, badania reklam, badania marki, badania opakowań, badania zwyczajów, badania kanałów dystrybucji i wiele innych.

 

Metody i techniki jakościowe a ilościowe

Zwykle używa się w tych projektach badawczych metod i technik jakościowych. Zwłaszcza, jeśli chcemy dowiedzieć się jak najwięcej o kliencie i produkcie. Są to takie metody jak IDI 9indywidualne wywiady pogłębione), FGI (zogniskowane wywiady grupowe), tajemniczy klient (Mystery Shopping/Client). Są one kosztowne i raczej długotrwałe, przynoszą jednak wartościowe wyniki. Warto też jednak skorzystać z jednej z metod badań ilościowych, by móc przełożyć wyniki na populację wszystkich obecnych i potencjalnych klientów. Tutaj do wyboru są CAPI (tradycyjne ankiety wspomagane komputerowo), CATI (ankiety telefoniczne), CAWI (ankiety internetowe). Należy starannie dobrać grupy respondentów do tych badań i skonstruować stosunkowo krótkie ankiety/scenariusze, by uzyskać wiarygodne i rzetelne wyniki. Po zebraniu danych należy poddać je wnikliwej analizie. Tylko bardzo dobrze przeprowadzony proces analizy gwarantuje uzyskanie istotnych wyników. A wnioski z takiego badania mogą zadecydować o przyszłości jakiegoś produktu na rynku.

Market research for healthcare companies

Market for medical and pharmaceutical companies are very competitive. It is characterized by its worth, which is billions of dollars. World’s biggest companies (Pfizer, Novartis, Teva, etc.) has more than a third its share. Regardless of company’s size, it is essential, on such competitive market, to obtain accurate, extensive information. For this reason it is popular for this companies, to conduct marketing research for pharmacy. Its is big help for medical technology industries, medical device industries, pharmaceutical industry, consultants of these industries. For such research is needed versatile, experienced, economical research agency.

 

How to chose agency for medical market research in Poland

For medical and pharmaceutical companies representatives it is crucial to chose properly market research agency. Such agency should have full portfolio, which is easy to validate, a wide range of research techniques specialists, within them moderators, interviewers and pollsters/mystery clients, and very experienced analytics and statistics staff. The first phase in this process of decision making is to check agency recommendations. Besides that it is very simple to check potential agency online, paying attention to the description of a team members. They obtain for the company data about landscape of a market, measuring new products and concepts, understanding the decision making process (by managers, clients, physicians and other target groups), advertising process, brand equity, customer satisfaction, distribution channels, or price sensitivity.

 

Research - step by step

Before the pharmaceutical market research Poland process company representatives and analytics from the research agency determine which fields of company’s activity to study. Then analytics decide on research questions. After that it is determine, which method and technique use in this particular survey. Sometimes is better to obtain information by quantitative research, such as: online surveys (CAWI), telephone questionnaires (CATI), computer assisted surveys (CAPI) and traditional paper questionnaires (PAPI). In different ways you can use qualitative interviewing, such as: individual in-depth interviews (IDI), focus group discussions (FGI), case studies. Sometimes it is better to combine two or three techniques from these two methods. It is recommended to additionally use desk research, SWOT and other analysis. It depends on the conception of the research. Then it is decided which target group is the best for the research, how many people to ask in surveys and interviews, where, when. This is process of implementation of the research. After obtaining the data is time for proper analysis by statistics and analytics team. They create conclusions and recommendations for the company.