Zakres analizy

Zakres analizy

Przykładowy przebieg analizy rynku pracy, może wyglądać następująco:

 

 1. Analiza wstępna lokalnego rynku pracy
 2. Wyodrębnienie segmentu rynku pracy którego dotyczyć będzie projekt
 3. Identyfikacja potrzeb lokalnego rynku pracy
 4.  Powiązanie wyników przygotowanej analizy z procesem przygotowania projektu:
  • identyfikujemy już konkretną grupę, która zostanie objęta programem
  • identyfikujemy obszary niezbędnego wsparcia
  • identyfikujemy dostępne zasoby
  • identyfikujemy występujące ograniczenia
 5. przygotowujemy projekty poszczególnych niezbędnych działań
 6. budujemy kompleksowy projekt programu.

Tagi

analiza rynku pracy zakres analizy rynku pracy