Tag: BAEL

Rynek pracy

Badanie rynku pracy, polega przede wszystkim na stałym gromadzeniu i analizowaniu informacji na temat modelu i kondycji zarówno wszystkich, poszczególnych uczestników, jak i procesów zachodzących na rynku pracy. Zdecydowanie najbardziej istotną cechą tego procesu będzie badanie jego właściwości z silnym naciskiem, na rozkład na części składowe. W celu zaś poprawnego przeprowadzania tego typu badań, należy przede wszystkim zagwarantować sobie dostęp do wszystkich, najważniejszych informacji statystycznych, na temat rynku pracy, aby w następnej kolejności móc informacje te poddawać wnikliwej analizie.

 

Podstawowym źródłem informacji o wszystkich procesach zachodzących na rynku pracy jest BAEL – czyli Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, które jednak posiada tutaj stosunkowo spore ograniczenia, bowiem dostarcza nam informacji tylko jako dane z punktu widzenia całego kraju, czy też w niewielkim zaledwie wymiarze dla województw. Wyniki tego rodzaju badań znajdziemy na stronie internetowej GUS-u. Ponadto możemy tutaj pozyskiwać także informacje na przykład z lokalnych urzędów pracy, oraz innych służb związanych z działalnością na rynku pracy. Możemy więc powiedzieć, iż pozyskiwanie wszystkich niezbędnych informacji do przeprowadzania badania rynku pracy, nie powinno tutaj być zbyt wielkim problemem.

 

Do tego też, warto tutaj pozyskać wszelkiego rodzaju dokumenty zamieszczane na przykład na stronach lokalnych urzędów gmin, które bardzo często zamieszczają tam dokumentacje prowadzonych projektów na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy w swoim regionie, wobec czego, będzie to także jakiś tam czynnik, wywierający wpływ na kształt lokalnego rynku pracy. Na samym końcu należy jeszcze określić, czy przeprowadzane przez nas badania rynku pracy, będą wymagały dodatkowego przeprowadzenia badań własnych, co będzie miało miejsce w przypadku kiedy będziemy brak jakichkolwiek innych źródeł informacji w danym sektorze, a będzie to kluczowy dla cały rynku element.

 

W następnym kroku, kiedy już będziemy mieli zebrane wszystkie najważniejsze informacje, będziemy mogli spokojnie przystąpić do właściwego badania rynku pracy, w wyniku któremu udzielimy odpowiedzi na pytania dotyczące kondycji lokalnego rynku pracy, sytuacji zawodowej osób będących w wieku produkcyjnym, jak również będziemy mogli przedstawić odpowiednie prognozy dotyczące rozwoju rynku pracy w przyszłych latach, co także odgrywa tutaj bardzo ważną rolę.