Programy specjalne - diagnozy

Programy specjalne - diagnozy

Ofertę w tym zakresie dedykujemy powiatowym urzędom pracy. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie programów specjalnych nakłada na instytucje przygotowujące się do opracowania programów specjalnych obowiązek przeprowadzenia diagnozy osób bezrobotnych lub osób poszukujących pracy w zakresie ich sytuacji zawodowej, z uwzględnieniem analizy potrzeb lokalnego rynku pracy.

 

Diagnozę przeprowadza się przed opracowaniem programów specjalnych. Pozwala ona na ustalenie:

• kwalifikacji, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności praktycznych;
• przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku;
• problemu zawodowego i innych przeszkód utrudniających podjęcie zatrudnienia lub utrzymanie miejsca pracy;
• potrzeb i oczekiwań w zakresie aktywizacji zawodowej.


Główną techniką prowadzenia diagnozy jest badanie ilościowe wyselekcjonowanej grupy osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy, co umożliwia dopasowanie założeń programu do potrzeb jego potencjalnych uczestników.
Ceny analiz rozpoczynają się od 7 900,00 PLN.

Tagi

programy specjalnie diagnozy programy specjalne