Programy promocji zatrudnienia

Programy promocji zatrudnienia

Oferta dedykowana jest powiatowym urzędom pracy. Zgodnie z artykułem 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) do zadań samorządu powiatu należy opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy. Każdy przygotowany przez nas Program sporządzony jest w oparciu o:

  • analizę sytuacji na lokalnym rynku pracy w ostatnich latach,
  • badanie zrealizowane wśród pracodawców i osób bezrobotnych,
  • zapisy i wytyczne znajdujące się w strategicznych dokumentach dotyczących zarówno rynku pracy na szczeblu krajowym, jak i wojewódzkim oraz lokalnym.

 

Przy sporządzaniu pięcioletnich Programów uwzględnione zostają aktualne priorytety wyszczególnione w ogólnoeuropejskich programach określających politykę zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. Każdy Program przygotowywany przez naszych specjalistów jest  spójny z przepisami oraz dokumentami strategicznymi.

 

Ceny analiz rozpoczynają się od 9 900,00 PLN.

Tagi

analiza rynku pracy badania rynku pracy program promocji zatrudnienia