Kiedy już mamy sporządzoną charakterystykę lokalnego rynku pracy, możliwe będzie przejście do kolejnych etapów pracy związanej z badaniem rynku pracy. Co prawda nie mamy tutaj odpowiedniego zestawy kryteriów do przeprowadzania wyodrębniania segmentu rynku pracy, aczkolwiek jest...
Jak już dobrze wiemy, podstawowym celem przeprowadzania badań rynku pracy będzie pozyskanie wiedzy na temat kondycji wszystkich procesów na nim zachodzących oraz sytuacji jego uczestników. Będzie to więc badanie którego wyniki zapewnią nam możliwość przygotowania informacyjno...
Po przeprowadzeniu wszystkich wstępnych analiz oraz ustaleń, po identyfikacji źródeł informacji niezbędnych do badania, po określeniu zakresu badań, oraz rozstrzygnięciu kwestii organizacyjno logistycznych, można przystąpić do właściwego badania rynku pracy. Całą analizę warto tutaj ująć...
Autorskie oprogramowanie do CATI, a więc obsługi badań przeprowadzanych telefonicznie, doskonałe do badań rynku pracy. Projekty badawcze, realizowane metodą Computer Assisted Telephone Interviewing, charakteryzują się wyjątkową szybkością i niemal natychmiastowym dostępem do danych po...
Badanie rynku pracy, polega przede wszystkim na stałym gromadzeniu i analizowaniu informacji na temat modelu i kondycji zarówno wszystkich, poszczególnych uczestników, jak i procesów zachodzących na rynku pracy. Zdecydowanie najbardziej istotną cechą tego procesu będzie...
Nasza oferta w tym zakresie dedykowana jest Powiatowym Urzędom Pracy, z którymi przy realizacji monitoringu współpracujemy od 2009 roku. Pod koniec 2014 roku zakończyły się prace nad przygotowaniem nowej metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych...