2018-10-16 16:50:28
Najwyższą i najważniejszą ideą gabinetu lekarskiego jest służenie pacjentom, lecz przestrzeganie tej idei może być bardzo trudne w momencie, gdy staje się ona nieopłacalna. Mając na uwadze dążenie do równowagi między wyższymi celami a opłacalnością, przygotowaliśmy wam trzy wskazówki, dzięki...
2018-08-27 14:04:28
Sprawny proces rekrutacji pracowników polega między innymi na zastosowaniu specjalistycznych metod, które odpowiedzialne są za sprawdzenie różnych umiejętności, a także wiedzy kandydatów. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych narzędzi do rekrutacji pracowników można przeprowadzać...
2017-04-07 11:03:12
Kiedy już mamy sporządzoną charakterystykę lokalnego rynku pracy, możliwe będzie przejście do kolejnych etapów pracy związanej z badaniem rynku pracy. Co prawda nie mamy tutaj odpowiedniego zestawy kryteriów do przeprowadzania wyodrębniania segmentu rynku pracy, aczkolwiek jest...
2017-04-07 11:02:55
Jak już dobrze wiemy, podstawowym celem przeprowadzania badań rynku pracy będzie pozyskanie wiedzy na temat kondycji wszystkich procesów na nim zachodzących oraz sytuacji jego uczestników. Będzie to więc badanie którego wyniki zapewnią nam możliwość przygotowania informacyjno...
2017-04-07 11:02:31
Po przeprowadzeniu wszystkich wstępnych analiz oraz ustaleń, po identyfikacji źródeł informacji niezbędnych do badania, po określeniu zakresu badań, oraz rozstrzygnięciu kwestii organizacyjno logistycznych, można przystąpić do właściwego badania rynku pracy. Całą analizę warto tutaj ująć...
2017-04-07 11:02:10
Autorskie oprogramowanie do CATI, a więc obsługi badań przeprowadzanych telefonicznie, doskonałe do badań rynku pracy. Projekty badawcze, realizowane metodą Computer Assisted Telephone Interviewing, charakteryzują się wyjątkową szybkością i niemal natychmiastowym dostępem do danych po...