Badania rynku pracy

Dopasowane do potrzeb informacyjnych
urzędów i przedsiębiorstw

Oferta

Badania rynku pracy zaprojektowane pod konkretne potrzeby informacyjne są naszą specjalnością.
W tym zakresie wiemy wszystko, bowiem realizujemy je nieprzerwanie od 2005 roku.

Główni odbiorcy naszych analiz to:

 
Instytucje
rynku pracy
 
Samorządy
 
 
Agencje
pośrednictwa pracy
 
Duże
przedsiębiorstwa

Dlaczego warto przeprowadzić badanie rynku pracy?

Badanie prowadzone dla instytucji rynku pracy pozwala na ustalenie rzeczywistego obrazu podażowej i popytowej strony rynku pracy, pomaga w dopasowaniu form wsparcia do oczekiwań specyficznych grup klientów, pozwala prognozować i projektować wsparcie na kolejne lata oraz ocenić trwałość efektów form wsparcia zastosowanych w przeszłości. Samorządy korzystają z naszych analiz przy projektowaniu oferty szkolnictwa, sondowaniu projektowanych zmian w zakresie szkolnictwa wśród pracodawców, czy ewaluacjach szkoleń i programów nauczania.

Badaniami rynku pracy zainteresowane są też duże przedsiębiorstwa. Mamy za sobą analizy, które dały odpowiedź o najlepszą lokalizację dla nowego oddziału firmy, pomogły znaleźć niszę rynkową oraz skutkowały wprowadzeniem efektywnego systemu wynagrodzeń pracowników w konkretnych branżach i na konkretnych stanowiskach.

Ceny analiz rozpoczynają się od 7 900,00 PLN.