Analizy ofert pracy

Analizy ofert pracy

Analizy ofert pracy pojawiających się w mediach prowadzimy jako osobne projekty oraz jako część większych przedsięwzięć badawczych. Gromadzimy oferty pojawiające się w Internecie, prasie i zasobach urzędów pracy. Rozkładamy je na czynniki pierwsze i analizujemy m.in. pod kątem:

  • branż,
  • poszukiwanych zawodów i stanowisk,
  • wykształcenia,
  • kwalifikacji,
  • umiejętności,
  • wymaganego stażu pracy,
  • oferowanego wynagrodzenia.

 

Analizy pozwalają na charakterystykę popytowej strony rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na pracowników, których pracodawcom nie udaje się pozyskać własnymi kanałami rekrutacji.

 

Jeśli zleceniodawcą analizy jest powiatowy urząd pracy przyjmuje ona kształt Listy zawodów i specjalności z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie.

Ceny analiz rozpoczynają się od 4 900,00 PLN.

Tagi

analizy ofert pracy analiza ofert pracy